Social

 

Judith van der Meul

Kinderopvang Philippo is in 2011 gestart met een bewustwordingsproces voor alle medewerkers binnen het bedrijf. In diverse sessies werd het team verdeeld in groepen en kregen ze opdrachten. Iedere groep had een bepaalde opdracht waarbij ze moesten nadenken over bepaalde verantwoordelijkheden. De wijze van samenwerken met alle groepen en de communicatie werd daarbij goed belicht. Daarnaast werd door haar persoonlijke aandacht gegeven aan iedere individu.

De wijze waarop Sandra dit heeft volbracht is met een gedrevenheid die erg aanstekelijk werkt bij de medewerkers. Haar warme persoonlijkheid en betrokkenheid heeft op iedereen een positieve uitwerking gehad en bij iedereen een onuitwisbare herinnering achter gelaten.

Philippo B.V.
Judith van der Meul
Directeur