Social

 

Doelgroep: Bedrijven of organisaties die geheel of gedeeltelijk in een veranderingsfase zitten of beginnen. Dit kan een structuurverandering zijn (bijv. Fusie, nieuwe afdelingen Ontwikkelen) maar ook bij een culturele omslag. Ondersteuning op het gebied van:

Betrekkingsniveau: Vanuit een holistische en spirituele visie wordt er gekeken naar de inbreng van het Persoonlijke individu binnen het groepsproces op het gebied van

1.belevingen, interpretaties en ervaringen

2.Verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan.

3.De effecten en consequenties van de keuzes die er gemaakt worden zowel Individueel als voor de groep van de afdeling c.q. De organisatie.                                                                                               

Management ondersteuning: Dit wordt benaderd vanuit het SQ leiderschap (Spirituele Intelligentie). Hoe gaat u om met de minder tastbare signalen, zoals spanningen, niet congruente communicatie van mensen en hoe doorbreekt u wantrouwen en angst. Hoe stimuleert u betrokkenheid en enthousiasme bij de mensen ook na het veranderingsproces.

Preventie ziekteverzuim: Veelal ziet men tijdens veranderingsprocessen bij organisaties het ziekteverzuim drastisch stijgen. Vaak is de oorzaak stress, veroorzaakt door angst en/of onzekerheid. Door hier extra aandacht aan te geven en handgrepen aan te reiken; Kan de stijging van ziekteverzuim beperkt blijven. De handgrepen die aangereikt worden kunnen uiteenlopend zijn: van het aanleren van korte meditatietechnieken In groepsverband tot en met (indien nodig) een begeleid persoonlijke ’ high pressure traject’.

Werkwijze: Intertouch werkt altijd met op maat afgestemde trainingen en/of trajecten omdat Intertouch er altijd vanuit gaat dat een bedrijf of organisatie uniek is, dat ieder mens Uniek is en ook iedere situatie uniek is. Dit betekent dat het hierboven beschreven product een basis is vanwaar uit gewerkt Zal worden. Er zal een volledig afgestemd programma ontwikkeld worden in overleg met de opdrachtgever.