Social

 

Doel van de bijeenkomsten:

Inzicht krijgen in de effecten en krachten van zelfregie. Het bewust mogen ervaren en voelen van de eigen signalen met betrekking tot het loslaten en juist pakken van zelfregie

Dit bewustwordingsproces is een belangrijke en zeer unieke funderingspilaar. Kijken naar de effecten (m.b.t. communicatie, gedrag en de onlosmakelijke consequenties daarvan) die het “jezelf serieus nemen” met zich meebrengt. 

Tijdens deze training wordt dieper in gegaan op de volgende aspecten:

  • Eigen inbreng vanuit het individu in een groepsproces
  • Congruente communicatie
  • Adequate en inadequate denkpatronen
  • Oorzaak en gevolg
  • Zelfbehoud
  • Afhankelijkheid of onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid voor eigen welzijn 

Na deze training kunnen de deelnemers:

Bewuster met tijd en tijdsdruk omgaan, bewuster keuzes maken t.b.v. eigen welzijn, bewuster en effectiever communiceren.

Deze training wordt in 6 dagdelen gegeven. De training wordt ondersteund door huiswerk-, groeps- en zelfreflectieopdrachten.